O projekte

O projekte

Vízia rozvoja Malého Dunaja je poháňaná myšlienkou prispieť k premene rieky a jej okolia na esteticky krásnu a funkčnú rekreačnú oblasť, v ktorej nájdu vyžitie všetky vekové skupiny.

Hlavné ciele projektu sú ambiciózne, ale reálne - vybudovanie súvislej cyklotrasy pozdĺž celého toku rieky a turistickej infraštruktúry pre rekreáciu a vodácke splavy. Dosiahnuť, aby v regióne vznikali cykloturistické trasy, odpočívadlá, kempy, bezpečné vstupy na rieku a prístavné móla pre vodákov, športoviská a rekreačné zóny, ale aj jednotný vizuálny dizajn a systém prehľadného značenia cyklotrás a rieky.

Snahou je vytvoriť užitočné a udržateľné riešenia, s úctou a rešpektom k prírode, ktoré uľahčia prístup do tejto krásnej oblasti, zvýšia kvalitu služieb pre návštevníkov, budú inšpiráciou pre tých, ktorí majú záujem tento priestor rozvíjať a tvoriť komunitu, ktorej na rieke záleží.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Malý Dunaj

Tento projekt vzniká na báze filantropie, v snahe rozvíjať územie na princípe spoločensky zodpovedného a prospešného prístupu. Našou aktivitou pomáhame zapájať jednotlivých aktérov do spolupráce a vzájomnej podpory. Pomáhami pri mapovaní existujúcich vlastníckych vzťahov, pri návrhu optimálnej trasy cyklotrás, vhodných infraštruktúrnych uzlov a lokalít, ale aj pri propagácii a šírení myšlienky tohto zámeru.

Chceme prispieť k zladeniu všetkých aktérov na rieke, aby boli rešpektované ich záujmy a zároveň vytvoriť podmienky, ktoré prilákajú nadšencov, podnikateľov a ďalšie aktívne skupiny, ktoré pomôžu rozvíjať túto víziu.
Pre naplneniu vízie projektu sme pripravení prispieť projektovou podporou aj finančnými prostriedkami, aby sme vyplnili „biele miesta“ – projekty, ktoré nie je možné financovať z iných zdrojov.

Zároveň chceme inšpirovať ďalších jednotlivcov, nadšencov i sponzorov pre vstup do zmysluplných projektov, ktoré pomôžu samosprávam a organizáciám s financovaním rozvojových projektov a doplnia verejné finančné zdroje.