TURISTI

Vybudovanie turistickej infraštruktúry patrí k hlavným cieľom rozvoja oblasti Malého Dunaja. Cieľom je premeniť rieku a jej okolie po estetickej aj funkčnej stránke, aby bola atraktívna pre všetky vekové skupiny turistov.